Modré akustické systémy pro příčky, předstěny a stropy

Modré akustické systémy – jedinečné řešení problémů s hlukem

Modrá akustická deska Rigips v systémových sádrokartonových konstrukcích výrazně snižuje hladinu hluku.

Je to profesionální a ekonomické řešení protihlukové ochrany budov jak při nové výstavbě tak při rekonstrukci. Rigips tak pomáhá splnit velmi důležité kritérium v oblasti komerční i bytové výstavby a tím je klid na práci i odpočinek.

Modré akustické systémy získaly Bronzovou cenu České stavební akademie v soutěži o Stavební výrobek - technologii roku 2009.

Modrá akustická deska získala ocenění, Čestné uznání v soutěži Výrobek roku 2009.

4. ročník soutěže pořádalo Národní stavební centrum Brno (NSC) a vydavatelství Vega s.r.o. Hlavním partnerem byly Veletrhy Brno.

Modrá akustická je ochranná známka společnosti Rigips.

Osvědčení o zápisu získala u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2010.

Neustálá snaha o zlepšování akustických systémů přinesla nový akustický závěs Rigips, který získal stříbrné ocenění v soutěži o Stavební výrobek - technologii roku 2011 České stavební akadamie.

Efektivní ochrana proti hluku

Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty. Pro lidi je totiž mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení klid.

Trvalý hluk může dokonce způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje „pouze“ za rušivý element.

Vysoké nároky na protihlukovou ochranu je třeba začlenit do projektu a následně je nutné zajistit, aby byly v praxi spolehlivě splněny. Při správném projektování je možné dosáhnout obojího. V prostorech budovy se může hluk z vedlejších místností natolik utlumit, že ho obyvatelé nebudou vnímat jako rušivý. Lidé tak budou moci žít i pracovat vedle sebe v akustické pohodě.

Více informací o problematice hluku a možnostech zvukové izolace najdete na www.modreticho.cz.

Stavební akustika

Jednou z oblastí, kterou se zabývá stavební akustika, je omezení přenosu zvuku mezi různými prostory ve stavbě.

Pro řešení tohoto problému je třeba postavit zvuku do cesty vhodnou zvukově izolační konstrukci či konstrukční materiál. Základní vlastnost požadovaná od takových konstrukcí je neprůzvučnost. Konstrukční systémy nabízené společností Rigips byly pečlivě sestaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria a byly ověřeny v autorizovaných zkušebnách.

Naměřené vynikající hodnoty neprůzvučnosti spolu s dalšími výhodnými vlastnostmi konstrukčních systémů Rigips dávají uživateli do ruky řadu prostředků, které vedle kontroly přenosu zvuku ve stavbě usnadní i řešení dalších požadavků kladených na stavební objekty.

Modrá akustická deska – pro zvýšenou akustickou izolaci

Exkluzivní výrobek společnosti Rigips se používá pro montáž vnitřních i mezibytových příček, podhledů a předstěn v interiérech. Akustické konstrukce s modrou akustickou deskou tak umožňují zlepšit akustický komfort všech místností, ať už se jedná o nový, nebo rekonstruovaný objekt.