Cleaneo

Cleaneo - děrovaná akustická deska pro vaše zdraví

Produkty firmy Knauf jsou v souladu s požadavky na zdravé životní prostředí. Děrovaná akustická deska Knauf s Cleaneo efektem je nejnovějším příspěvkem firmy Knauf pro čištění vzduchu v interiéru budov. Zjednodušeně lze říci, že desky Cleaneo větrají, aniž by bylo potřeba otevírat okno. Zároveň se jedná o produkt, jehož vývojové náklady patřily k nejvyšším vůbec v oblasti suché výstavby – 700 000 EUR.

Předpokladem efektivní firmy je mimo jiné výkonný a efektivní zaměstnanec, pracující nejlépe v blízkosti ostatních, na úkolu spolupracujících, kolegů. Členění současných administrativních budov tomuto trendu přesně odpovídá. Zaměstnanci se sdružují do velkých halových kanceláří, kde možnost otevřít si individuálně okno patří do oblasti sci-fi. Na druhé straně nás ale běžně obklopují látky, které uvolňují do ovzduší částice způsobující u člověka bolesti hlavy, únavu, sucho v krku, suchost očí popřípadě dýchací potíže. K těmto souhrnně nazývaným TVOC látkám (tzv. volné organické látky) patří například změkčovadla a retardéry hoření v syntetickém oblečení, formaldehydy v nábytku či jeho povrchových úpravách, aromatické uhlovodíky v rozpouštědlech či tiskovinách nebo čističích. Ke škodlivinám způsobujícím únavu samozřejmě patří i cigaretový kouř.

Vedle konvenčních způsobů jak snížit koncentraci těchto látek v interiéru jako je pravidelné větrání či klimatizace patří i použití děrovaných akustických desek Knauf Cleaneo. Děrované desky Knauf Cleaneo obsahují speciální sádru Zeolith, rozkládající výše zmíněné škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Vzduch čistí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a jejich čistící kapacita je přitom neomezená. O jejich efektivitě nejlépe svědčí graf.

Z hlediska použití se přitom nejedná o neznámý produkt, neboť jde o standardně dodávané děrované desky Knauf. Desky se dodávají ve stávající nabídce děrování a což je pro zákazníky obzvlášť důležité – beze změny v cenách. Cleneo efekt je tedy více než pádný důvod, proč používat právě děrované akustické desky Knauf. Pro ideální působení je třeba počítat minimálně 0.3 m2 děrovaných desek/1 m3 vzduchu.

Vedle čistícího efektu nesmíme zapomenout ani na efekt akustický. Děrování desek Cleaneo jednak zrychluje a zefektivňuje čištění, ale vedle toho i pohlcuje hluk vznikající v prostoru pod ním a tím snižuje emise hluku v interiéru. I z těchto důvodů nejdete tyto desky ve velkých obchodních centrech – k nejznámějším patří například Tesco na Smíchově či v Ostravě a CČM v Praze na Černém mostě.

K nejvýznamnějším stavbám dokončených v nedávné minulosti patří CITY CENTRUM v Českých Budějovicích či Český zastupitelský úřad ve Washingtonu

Knauf Cleaneo v občanských stavbách

Školy, školky a nemocnice patří vzhledem k velkému počtu přítomných dětí/studentů a tím i obzvlášť vysokým požadavkům na pohlcování hluku a kvalitu ovzduší k ideálním příkladům pro použití děrovaných desek Knauf Cleaneo.

Knauf Cleaneo v administrativních budovách

Je jedno jestli jde o kanceláře, úřady nebo prodejní plochy. Všude, kde se zdržují velké počty lidí se vyplatí Knauf Cleaneo instalovat. Právě skutečnost, že průměrný zaměstnanec často stráví v práci osm i více hodin denně, patří potřeba čistého vzduchu v kombinaci s akustickou pohodou základní předpoklad vysokého pracovního výkonu.

Knauf Cleaneo v hotelech

Hotely by měly být oázy klidu a odpočinku, zvláště je – li člověk na služební cestě. Speciální nekuřácké místnosti a místnosti pro alergiky v hotelích ukazují, že všeobecné povědomí o nutnosti optimálního mikroklimatu v interiéru stoupá. Sádrokartonové desky zde vedle čistícího efektu Cleanea mohou nabídnout regulaci obsahu vlhkosti ve vzduchu, pH neutralitu a pocit tepla při dotyku. To vše může být doplněno na stěnách o sádrové omítky, jejichž spotřeba v České republice v posledních dvou letech neuvěřitelně rychle stoupá. V hotelech je samozřejmě velký pohyb lidí, což vytváří dokonce i kdyby nemluvili výrazný akustický šum, který ve výsledku znemožňuje vzájemnou komunikaci (jedná se o tzv. maskování hluku). Právě zde se uplatní děrované provedení desek Cleaneo.

Knauf Cleaneo v gastronomii

Kdo jde do restaurace, chtěl by se jistě najíst a napít v uvolněné atmosféře a vychutnat si ji všemi smysly. Hluk a zápach samozřejmě možný prožitek výrazně ruší. Použití desek Knauf Cleaneo pomáhá obojí eliminovat.